Auteursrecht Arieachterstand.nl / Hippy Media
Op alle content op deze website (lay-out, teksten, foto's, afbeeldingen, video- audio en databestanden) berust het auteursrecht van Arieachterstand.nl / Hippy Media. Het is niet toegestaan onderdelen deels of geheel te kopiëren, na te maken, wijzigen/bewerken, op te slaan, te publiceren, op welke wijze(n) dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Arieachterstand.nl / Hippy Media. Het kopiëren, publiceren, distribueren of openbaarmaken van de persfoto's die aangeboden worden op deze website is alleen toegestaan voor promotiedoeleinden van activiteiten van "Arieachterstand.nl / Hippy Media"

Disclaimer
Arieachterstand.nl / Hippy Media betracht uiterste zorgvuldigheid bij het het maken, updaten, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Arieachterstand.nl / Hippy Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.